Select your language
Italy
United States

Ανακοίνωση σύμφωνα με τον Κώδικα για ζητήματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Αγαπητή Κυρία/Αγαπητέ Κύριε, σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται από το αρ. 13 του Ν.Δ. αρ. 196/2003 (Κώδικας για ζητήματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων), επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας που παρασχέθηκαν απευθείας από εσάς, θα τύχουν επεξεργασίας από τη Scavolini Spa και μπορεί να γνωστοποιηθούν αποκλειστικά σε άλλες εταιρείες ή/και εμπορικούς εταίρους ή/και του Ομίλου Scavolini,  για τους ακόλουθους σκοπούς/τρόπους:

ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στη συνέχεια, ανακεφαλαιώνουμε όλες τις διεργασίες που διεξάγονται από τη Scavolini spa:

  1. συλλογή, επεξεργασία και διατήρηση των προσωπικών δεδομένων με σκοπό να σας παράσχουμε, ακόμη και μέσω τρίτων εξουσιοδοτημένων από τη Scavolini spa, την υπηρεσία που ζητήσατε
  2. συλλογή, επεξεργασία και διατήρηση των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε με σκοπό τη στόχευση και την κατά το δυνατό βελτίωση όλων των δραστηριοτήτων της Scavolini spa
  3. χρησιμοποίηση των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε για σκοπούς marketing και προωθητικούς της Scavolini spa (για παράδειγμα έρευνες αγοράς, πρωτοβουλίες προωθητικές, διαφημιστικές, πληροφόρησης, κλπ.)
  4. γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων στις επιχειρήσεις ή/και στους εμπορικούς εταίρους (για παράδειγμα στους μεταπωλητές) του Ομίλου Scavolini

ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η επεξεργασία θα γίνει και με τρόπο αυτόματο.

Ενδεχομένως ίσως έρθουμε σε επαφή μαζί σας. Τα συλλεγόμενα δεδομένα στην έδρα αυτή θα χρησιμοποιηθούν από εμάς για τους ίδιους σκοπούς σύμφωνα με την παρούσα πληροφοριακή ανακοίνωση.
Από την επεξεργασία αποκλείονται τα ευαίσθητα δεδομένα κατά το αρ. 4 παρ. 1 εδάφιο d) του Κώδικα για ζητήματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προσφέρονται για την αποκάλυψη της εθνικής και φυλετικής προέλευσης, των θρησκευτικών, φιλοσοφικών ή άλλου είδους πεποιθήσεων, των πολιτικών απόψεων, της συμμετοχής σε κόμματα, συνδικάτα, ενώσεις ή οργανώσεις χαρακτήρα θρησκευτικού, φιλοσοφικού, πολιτικού ή συνδικαλιστικού, καθώς και προσωπικά δεδομένα που προσφέρονται για την αποκάλυψη της κατάστασης υγείας και της σεξουαλικής ζωής.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΙΑΣ ΑΡΝΗΣΗΣ

Η χορήγηση των προσωπικών σας δεδομένων είναι προαιρετική. Ωστόσο σας πληροφορούμε ότι: σε περίπτωση άρνησης της συναίνεσης για το σκοπό A,  αδυνατούμε να σας παράσχουμε τις ζητούμενες υπηρεσίες.
Σε περίπτωση άρνησης της συναίνεση για τους σκοπούς  B, C και D  δεν νοείται καμία συνέπεια για την παροχή της υπηρεσίας που ζητήσατε, παρά μόνο για τη μη εισαγωγή στις διεργασίες που περιγράφονται στα B – C – D.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα σας, κατόπιν εξουσιοδότησής σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα μπορούν να γνωστοποιηθούν στις επιχειρήσεις και στους εμπορικούς εταίρους (για παράδειγμα μεταπωλητές) του Ομίλου Scavolini. Οι επιφορτισμένοι με την επεξεργασία είναι οι υπάλληλοι της Scavolini Spa.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

Σύμφωνα με το αρ. 7 του Κώδικα για ζητήματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στη συνέχεια είναι δικαίωμά σας:

Αρ. 7 (Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα και άλλα δικαιώματα)

1. Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να έχει την επιβεβαίωση της ύπαρξης ή όχι προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, ακόμη κι αν δεν είναι καταχωρημένα, και η γνωστοποίησή τους με μορφή καταληπτή.

2. Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να γνωρίζει:

a) την προέλευση των προσωπικών δεδομένων

b) τους σκοπούς και τρόπους επεξεργασίας

c) την εφαρμοζόμενη λογική σε περίπτωση επεξεργασίας διενεργούμενης με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων

d) τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, των υπευθύνων και του εκπροσώπου που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2

e) τα πρόσωπα ή τις κατηγορίες προσώπων στα οποία τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να γνωστοποιούνται ή που μπορούν να τα πληροφορούνται με την ιδιότητα του εκπροσώπου που έχει οριστεί στην Εθνική επικράτεια, των υπεύθυνων ή αρμοδίων.

3. Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα:
a) της ενημέρωσης, της διόρθωσης δηλαδή, όταν έχει συμφέρον, την ενσωμάτωση των δεδομένων
b) της διαγραφής, της μετατροπής με τρόπο ανώνυμο ή το μπλοκάρισμα των επεξεργαζόμενων δεδομένων κατά παράβαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τα οποία δεν απαιτείται η διατήρηση σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα έχουν συλλεγεί ή ακολούθως επεξεργαστεί
c) της διαβεβαίωσης ότι οι διεργασίες κατά τα a) και b) έγιναν γνωστές, ακόμη και όσον αφορά στο περιεχόμενό τους, σε εκείνους στους οποίους γνωστοποιήθηκαν ή διαδόθηκαν τα δεδομένα, πλην της περίπτωσης στην οποία η υποχρέωση αυτή καθίσταται αδύνατη ή συνεπάγεται χρήση μέσων εμφανώς δυσανάλογων σε σχέση με το προστατευόμενο δικαίωμα.
4. Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να εναντιωθεί, καθ' ολοκληρίαν ή εν μέρει:
a) για νόμιμους λόγους για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, έστω κι αν είναι συναφείς με το σκοπό της συλλογής
b) στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού ή άμεσης πώλησης ή για την τέλεση ερευνών αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας.
Για την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται από το αρ.7 του Κώδικα για ζητήματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που αναφέρεται παραπάνω, όπως για παράδειγμα για το αίτημα διαγραφής, μπορείτε να απευθύνετε έγγραφο αίτημα στη διεύθυνση:

Scavolini spa Via Risara 60/70 – 74/78 61025 Montelabbate (PU) Italia ή να στείλετε ένα email στο: privacy@scavolini.com με τα στοιχεία για την αναγνωρισιμότητά σας.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ιδιοκτήτης και Υπεύθυνος της επεξεργασίας είναι η Scavolini S.p.A. με κατά νόμο έδρα στην Via Risara 60/70 - 74/78 61025 Montelabbate (PU) Italia.