Select your language
Italy
United States

Σεβασμός και προστασία του περιβάλλοντος

Προστασία περιβάλλοντος

Η εργασία με το design σημαίνει το να φαντάζεσαι νέους τρόπους για να καταστήσεις ένα χώρο πιο όμορφο και βιώσιμο. Η εταιρία Scavolini αυτό το γνωρίζει καλά και εφαρμόζει τον ίδιο “χωροταξικό” κανόνα από το μερικό στο γενικό συμπεριλαμβάνοντας την κοινή σε όλους κατοικία: τον πλανήτη Γη. Διαμέσου ενός υπευθύνου πηγών ενέργειας, διαμέσου της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαμέσου της ανάκτησης απορριμμάτων. Το σύνολο αυτών των ενεργειών έχει ένα όνομα: Ονομάζεται Scavolini Green Mind.

Από πάντα η εταιρία Scavolini λάμβανε υπόψη της την διαφύλαξη τους περιβάλλοντος. Στο παρελθόν με απλές δράσεις, σήμερα με δράσεις πιο σημαντικές και αποφασιστικές, όπως για παράδειγμα τηνπαραγωγής καθαρής ενέργειας διαμέσου ενός φωτοβολταϊκού συστήματος που εγγυάται το 80% της ενεργειακής ανάγκης και την χρήση όταν αυτή η τελευταία δεν είναι αρκετή ενέργειας πιστοποιημένης από ανακυκλώσιμες πηγές.Επιπλέον, η Scavolini χρησιμοποιεί, για τις κατασκευές των κουζινών της και για πολλά άλλα στοιχεία, αποκλειστικά το Οικολογικό πάνελ F****, κατασκευασμένο από πρώτες ύλες που συγκεντρώνονται μετά από τη χρήση τους από τους καταναλωτές και με τις πιο χαμηλές εκπομπές φορμαλδεΰδης που πιστοποιούνται με την Cosmob Qualitas Praemium: Indoor Hi-Quality, πιστοποίηση που επιβεβαιώνει τις χαμηλές εκπομπές VOC (μεταξύ των οποίων και η φορμαλδεΰδη) μέσω τακτικών και συνεχόμενων ελέγχων τόσο στο προϊόν όσο και στη διαδικασία παραγωγής.

Πολλές “μικρές δράσεις” που, μαζί, κατασκευάζουν ένα καλύτερο περιβάλλον.

Ενέργεια

Η κατανάλωση των ενεργειακών πόρων (ιδίως της ηλεκτρικής ενέργειας) είναι σημαντική για μια μεγάλη εταιρεία όπως είναι η Scavolini.
Η εταιρεία χρησιμοποιεί στις δραστηριότητές της, εδώ και πολλά χρόνια, μόνο ενέργεια που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.
Για να το κάνει αυτό έχει εγκαταστήσει, πάνω στη σκεπή των εργοστασίων της, ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό σύστημα τελευταίας γενιάς: το έργο αυτό, που εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 2011, ονομάζεται Sunload.
Όταν δεν είναι εφικτό να χρησιμοποιήσει την αυτο-παραγόμενη ηλιακή ενέργεια, η Scavolini έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί για όλες τις δραστηριότητές της πράσινη ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές (πιστοποιημένη με COFER).

Εκτός από τα παραπάνω, η εταιρεία διατηρεί συνεχώς υπό αυστηρό έλεγχο την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας και χρησιμοποιεί τεχνολογίες και μέτρα για την αποφυγή περιττής σπατάλης.

Επίσης, σε συμμόρφωση με όσα ορίζονται από το νομοθετικό διάταγμα 102/2014, εκτελεί τακτικά και ανακοινώνει στην Enea μία Ενεργειακή Διάγνωση, σύμφωνα με την οποία καθορίζει τους στόχους για τη βελτίωση στον τομέα της ενέργειας.

Αέρας

Η ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε αντιπροσωπεύει μια από τις προτεραιότητες για σεβασμό στο περιβάλλον.
Η Εταιρία μας πραγματοποιεί περιοδικούς ελέγχους σχετικά με τις εκπομπές, ώστε να επιβεβαιώνεται η τήρηση των νόμιμων ορίων και να μειώνονται προοδευτικά οι εκπομπές που μολύνουν. Γι’ αυτό το σκοπό η εταιρία Scavolini διαθέτει ένα από τα καλύτερα συστήματα διήθησης και αποβολής των μολυσματικών ουσιών που παράγονται στην ατμόσφαιρα και επιτρέπουν την δραστική μείωση της μόλυνσης.
Όσον αφορά τον αέρα που αναπνέουμε μέσα στο σπίτι, η Scavolini, πιστοποιεί τις πολύ χαμηλές εκπομπές των προϊόντων της σε σχέση με τη Φορμαλδεΰδη και άλλες πτητικές ουσίες (COV).

Απορρίμματα

Η μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων που προορίζονται για την χωματερή είναι ένας από τους πρωταρχικούς σκοπούς της Scavolini. Γι’ αυτό το σκοπό η εταιρία πραγματοποιεί στο εσωτερικό της μιας προσεχτική διαδικασία ανακύκλωσης , διαχωρίζοντας περισσότερα από 30 διαφορετικά απορρίμματα.
Χάρη σε αυτόν τον διαχωρισμό, η Scavolini ενεργοποιεί την ανάκτηση του 90% της ποσότητας των μη χρήσιμων προϊόντων των δραστηριοτήτων της.
Η ανάκτηση των απορριμμάτων σημαίνει την αξιοποίηση των σχετικών υλικών για την χρήση τους σε νέες παραγωγικές διαδικασίες ή την χρήση τους για την παραγωγή ενέργειας.
Ανάμεσα στα απορρίμματα που δημιουργούνται κατά την διάρκεια του παραγωγικού κύκλου εκείνα που ανακτώνται σε μεγαλύτερη ποσότητα είναι: χαρτί, χαρτόνι, ξύλο, γυαλί, μέταλλα και πλαστικό.
Για παράδειγμα, χαρτί και χαρτόνι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή νέων συσκευασιών ή χαρτιού ανακύκλωσης. Το ξύλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν υλικό για την παραγωγή νέου πλαστικού.

Νερό

Η εταιρία είναι προσεχτική στην κατανάλωση των υδάτινων πόρων (των οποίων η χρήση είναι πολύ περιορισμένη), διαμέσου του συνεχούς ελέγχου και υιοθετώντας όλες τις αναγκαίες μεθόδους για την αποφυγή της σπατάλης.
Επιπλέον τα αποθέματα που προορίζονται για την πρόληψη των πυρκαγιών ενσωματώνονται σε λεκάνες βρόχινου νερού.
Με αυτό τον τρόπο, η εταιρία ενεργοποιεί την “φυσική ανακύκλωση”, αποφεύγοντας την επιβάρυνση των πηγών πόσιμου νερού του αγωγού νερού.

Επιστολή

Η εταιρία είναι πολύ προσεχτική στην κατανάλωση του χαρτιού εκτύπωσης. Γι’ αυτό το σκοπό ενεργοποίησε μια σειρά από δράσεις για την συνολική μείωση, επιλέγοντας χαρτιά και προμηθευτές εκτύπωσης υψηλού οικολογικού σθένους.
Πρόσφατα η εταιρία Scavolini ενεργοποίησε ένα σημαντικό “σχέδιο ψηφιοποίησης” που εγγυάται μεγάλη εξοικονόμηση χαρτιού με σκοπό την μείωση της χρήσης στις εσωτερικές διαδικασίες.
Αυτό το project ουσιαστικά είναι η μεταφορά όλων των ροών επικοινωνίας εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης που διαχειρίστηκαν στο παρελθόν διαμέσου της χρήσης του χαρτιού, σε συστήματα ψηφιακά και συστήματα πληροφορικής στις επικοινωνίες από /για το δίκτυο πωλήσεων και τους προμηθευτές (για παράδειγμα διαμέσου των πόρταλ intranet και extranet).
Επιπλέον διαμέσου της επιλογής της εκτύπωσης εξ’ ολοκλήρου των Καρτών Προϊόντος, των Εγχειριδίων χρήσης και συντήρησης, τα Εγχειρίδια συναρμολόγησης, η εταιρία μείωσε περίπου κατά 50% την κατανάλωση χαρτιού. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει πράγματι την εκτύπωση αυτών των εγγράφων αποκλειστικά στην γλώσσα του κράτους προορισμού.
Για τις εσωτερικές εκτυπώσεις η εταιρία Scavolini χρησιμοποιεί μόνο χαρτί ανακύκλωσης ή χαρτί που προέρχεται από δάση που χρησιμοποιούνται με αειφόρο τρόπο, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στον περιβαλλοντικό αντίκτυπο που συνδέεται μα την παραγωγή χαρτιού και την απεικοδόμισή της στο τέλος της χρήσης της .
Η παραγωγή του χαρτιού από ανακυκλώσιμο υλικό επιτρέπει μια επιπλέον ενεργειακή εξοικονόμηση των 3.600 Kcal/Kg σε σχέση με το χαρτί που παράγεται από πρώτες ύλες (πηγή Legambiente).

Εκτύπωση χωρίς καμία επίπτωση

Μέσα από ένα όργανο «εξισορρόπησης του άνθρακα» (“carbon balancing”) - που αναπτύχθηκε από την ClimatePartner και πιστοποιήθηκε από την SGS, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 16759 - η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα, αφενός, να υπολογίσει τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται και να τις μειώσει, βελτιστοποιώντας τις συσκευές εκτύπωσης και, αφετέρου, να αντισταθμίσει το CO2 μέσω της υποστήριξης ενός περιβαλλοντικού προγράμματος. Συγκεκριμένα, χάρη στην “κλιματικά ουδέτερη” εκτύπωση, η Scavolini συμβάλλει στην αντιστάθμιση περισσότερων από 181.600 κιλών διοξειδίου του άνθρακα μέσω πιστοποιητικών μείωσης που προέρχονται από ένα κατασκευαστικό έργο του υδροηλεκτρικού κέντρου στο Χαμζαλί της Τουρκίας.
Η μεθοδολογία υπολογισμού και ανάλυσης που χρησιμοποιείται από την Canon λαμβάνει υπόψη την ηλεκτρική ενέργεια, τα τόνερ και την κατανάλωση χαρτιού και συμμορφώνεται με όλες τις προδιαγραφές για την εξισορρόπηση του άνθρακα που προβλέπονται από τον κανονισμό ISO 16759:2013, βάσει των προτύπων PAS 2050 και ISO TS 14067, στα οποία περιέχονται ειδικές απαιτήσεις για την εκτύπωση.